Odstraňovač skvrn ARIEL Ultra Oxi Stain Remover - sypký 1 kg

 
 

Sypký odstraňovač skvrn z barevného prádla.

Dostupnost Vyprodáno
Cena 156 Kč bez DPH
189 Kč
Kód produktu 7358
Značka Ariel
Kategorie Odstraňovače skvrn
Položka byla vyprodána...
 

Ariel Ultra Oxi Colour Safe Stain Remover Powder 'Biological' byl vyvinut speciálně pro odstranění skvrn z barevného prádla s pouhou jednou odměrkou v praní. Pro dosažení nejlepších výsledků ošetřete skvrny co nejdříve.

  • Neobsahuje chlór.
  • Obsahuje aktivní kyslík.
  • Vhodný pro praní v pračce i namáčení.
  • Velmi účinný na skvrny od kávy, džusu, vína, čaje, trávy, bláta, ovoce a zeleniny, coly, inkoustu atd..

 

Použití: pro praní v pračce - 1 odměrka (30g) k  pracímu prášku. U zaschlých skvrn 2 odměrky. Pro namáčení: 1/4 odměrky na 3 litry teplé vody (max. 40°C). Pro zaschlé skvrny 1 odměrka na 3 litry. Namáčejte max 1 hodinu. Po skončení namáčení vyperte prádlo běžným způsobem. 

Upozornění: Nepoužívejte na jemné textilie, vlnu, hedvábí, kůži, čalounění, čistěte pouze oděvy nebo povrstvené povrchy. Roztok odstraňovače a vody nenechávejte v těsně uzavřené nádobě - unikající kyslík může způsobit prasknutí nádoby. Nenamáčejte barevné látky nebo látky s kovovými spojovacími prvky. Před praním nevystavujte předem ošetřené nebo namočené oděvy přímému slunečnímu záření. 

Nebezpečné látky: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3).

Varování: Může zesílit požár - oxidant. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Drážní kůži. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.
Při požití: Necítíte-li se dobře volejte toxikologické informační středisko (224 919 293; 224 915 402)
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte tekoucí vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvá-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení: méně než 5% aniontových povrchově aktivních látek, obsahuje také parfémy, enzymy a optické zjasňovače.

Likvidace: Použitý obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného odpadu (plast), zbytek nespotřebovaného výrobku odstraňte s přebytkem vody do kanalizace.

Množství 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: